Vår Historie

Familiebedriften ledes i dag av Magnus Valen-Sendstad som er 4. generasjon.

Det har vært kontinuerlig drift med uttak av torv, jord og jordbruksprodukter på eiendommen.

I tillegg til torvproduksjon har det vært kontinuerlig oppdyrking av avtorvete myrområder. Avtale med Norsk Hydro om produksjon av Huminal torvprodukter ble inngått i 1953. Denne avtalen varte til 1997. Mange skoleungdommer og studenter har hatt sommerjobb på myrområdene i disse årene.

I 1981 ble et nytt produksjonslokale bygget. Det ble satt inn moderne utstyr for blanding og pakking av Huminalprodukter i baller, sekker og poser. Et kontorbygg ble også oppført. Samtidig ble det tatt i bruk en ny høstemetode for torv, vakuumhøsting. Noen år senere ble det også satt i gang produksjon og salg av plenjord. Da produksjonen av Huminal torvprodukter ble avsluttet i 1997, valgte vi å legge om driften. Fabrikkbygningen ble omgjort til maskinhall. Ferdig høstet torv ble nå levert i bulk. Det satset videre på utvikling og økt produksjon av jordblandinger til hage og anlegg. Produksjon av ferdigplen startet i 2005. Jord som tidligere hadde vært brukt til korn- og potetdyrking, ble nå lagt ut til plenproduksjon.

Herremyr Gård er blitt en betydelig aktør innen torv-, jord- og plenproduksjon i Oslo og Akershus!

Barn på pall