Kalkulator

Kalkulator som beregner antall kvadratmeter plen du trenger. Vi anbefaler at du legger på 10% på grunn av komprimering.
m
m
= 0 m2

Sedummatter (bergknapp) - genialt å benytte på steder hvor det er vanskelig å få noe til å gro.

Sedum lagrer vann i bladene sine og trives godt i skrinne og tørre områder med dårlig jordsmonn.

De gir et vakkert fargespill og endrer seg med årstidene.

Brukes gjerne på tak, i skråninger og bed eller som toppdekorasjon på mur.

Sedum bidrar til biologisk mangfold i hagen din og du bidrar til å opprettholde bestanden av pollinerende insekter som er bra for vårt økosystem.